Hình Ảnh Đẹp

Đại sứ Canada tại Việt Nam Devine cùng các cộng sự viên trên đường phố.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Devine cùng các cộng sự viên trên đường phố.

 

Người ta người-ngoại-quốc mà lại yêu nước mình, mặc áo dài thật xinh, cười tình… tình nhân ái!

Xin cảm ơn người gửi tấm ảnh này cho xem, một buổi sáng thật duyên, một Việt Nam tráng lệ!

Thơ tôi đẹp vô kể khi có bức ảnh này – đó là khói là mây bay theo hồn Non Nước!

Bốn mươi năm dài thượt dòng nước mắt còn nguyên, má ai lúm đồng tiền chắc thành hồ lệ thủy?

Bốn người kia hoan hỉ đi đón mùa Xuân về… về cho ai nhớ quê, về cho ai sẽ khóc?

Ôi Quê Hương Tổ Quốc Độc Lập Và Hòa Bình… Ôi chiếc áo dài xanh, Việt Nam tôi phất phới…

Trần Vấn Lệ