Giới thiệu TQBT số 68

Trân trọng giới thiệu

THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 68 – THÁNG 2-2016

Chủ đề đặc biệt: Văn chương chửi thề

bia-tqbt-68

Gồm các bài viết của
Trần Hoài Thư ● Phạm văn Nhàn ● Thái Kim Lan ● Trần văn Tích ● Lê Cần Thơ ● Elena Nguyễn

Mục thường xuyên:
Sống và viết: Tưởng niệm họa sĩ / nhà thơ Đinh Cường
Di sản Văn chương miền Nam: Giới thiệu tạp chí Nghệ Thuật (1965-1966)
cùng những sáng tác mới của Khuất Đẩu ● Hoàng Xuân Sơn ● Nguyễn Âu Hồng ● Phạm Cao Hoàng ● Lê Cần Thơ ● Ngọc Bút

Muốn có sách, xin liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
Mr. Trần Hoài Thư
719 Coolidge St.
Plainfield, NJ 07062
USA

Email: tranhoaithu16@gmail.com
Cell: (908)930-8743