Thơ Quỳnh. 11

Bia Tho Quynh

gặp
chưa giáp mặt mà ngươi vội đi
thôi thì còn biết nói năng chi
một lời chưa ngỏ lời không ngỏ
đứng lại huyền không một bước. vì

thương
thương mình
thương hết những tàn cây
thương những chiều lau cỏ loay hoay
thương gió
đèo mây đi nằng nặng
thương người
thương lúc nhỡ bàn tay

buồn châu thổ
buồn thị trấn bỗng xuôi về châu thổ
buổi nghe đi tình nán lại bên cầu (*)
cây lá ngủ sao ra chiều tàn tạ
mai qua rồi mai chẳng thiết ngàn sau

(*) Ngồi Lại Bên Cầu – Hoài Khanh

vô âm
sông buổi hoàng hôn nước chẩy xiết
đất cát về rồi sao còn đây
hỏi cánh chim chiều chim không biết
hỏi đá vô âm tịnh khẩu ngày

mặt trăng
mặt trăng rớt xuống một lùm cỏ
mê thảo đung đưa
mắt vĩnh yên tóc nàng
đôi môi cắn một sợi nguyền
màu son màu cánh kiến
tháng mười màu đêm
trăng thảo nguyên

mai sau một chàng
mai sau một chàng ôm chí cả
xuống nghịch trầm dòng nước bé con
chàng mặc tình trời trăng buông thả
hạt nước lung linh hạt nước tròn

sống cùng tôi
một ngày tôi sống bằng tưởng tượng
tôi yêu em cứ ngỡ rằng tôi
bước ra ngoài phố nhìn thiên hạ
có mặt trang nghiêm có mặt cười
có mặt nhìn tôi rất lạ xa
quần áo tươm tất người thẳng thớm
sóng đẩy người đi. mất hút. và

Hoàng Xuân Sơn

. . . đọc tiếp . . .

Advertisement