A simple fold, a thousand words

Trân trọng giới thiệu với các bạn chia sẻ về origami của Đinh Trường Giang.

 

Advertisements