Chiều ôm mùa thu ngủ

Khuôn mặt chiều thu mực đen trên giấy plast đinhcường - Oct. 30, 2015

Khuôn mặt chiều thu
mực đen trên giấy plast
đinhcường – Oct. 30, 2015

Gởi Lữ Quỳnh,

Một mình bên chái ngủ
Tỉnh dậy nửa giường trăng

(Bạch Cư Dị – Khương Hữu Dụng dịch)

Cả rừng vàng lá cây
tôi ôm mùa thu ngủ
thức dậy mưa mù bay
vừa tan cơn mộng dữ

thuốc trong người chưa tan
lau mặt mình nước ấm
hai mắt còn lim dim
thấy một màu tím sẫm

rừng lá cây đi ngủ
đêm đã về, tối mau
hết tháng mười chưa cười
đã tối
. cuối năm rồi sao

những tháng cuối năm buồn
như thời gian. lưỡi gươm
chém xuống mà không hay
trời kêu ai nấy dạ

rừng thu ơi rừng thu
cho ta còn mộng mị
cho ta còn giấc mơ
dù chỉ là hư ảo…

Virginia, October 30, 2015
Đinh Cường