Lúc xế chiều Chủ Nhật

Trương Vũ & Đinh Cường Burke, 27.9.2015

Trương Vũ & Đinh Cường
Burke, 27.9.2015

 

Bạn đến thăm và trao tặng chân dung
đã khô, đã lên lớp vernis. ánh thêm
lớp sơn dầu nhà nghề. khuôn phù hợp
tôi nói với các bạn cùng đi, Quang
Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Minh Nữu
làm sao tôi trả. các bạn nói bạn mà anh.

cám ơn người bạn từ bốn mươi năm nay
từ Viện Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải
nhìn hai khuôn mặt còn trẻ măng lúc đó
còn nuôi bao nhiêu hoài vọng. lý tưởng

lúc xế chiều ngày Chủ Nhật vui. cảm động
có bé Michelle con gái đầu của Quang
cùng đi. gặp bé là nhớ Paris. chúng tôi
lang thang Paris lúc bé mới sanh 4 tháng
nay đã 6 tuổi, đi học chững chạc. ít nói…

cám ơn Trương Vũ tặng quà quý, còn cho
đi ăn cơm tối ở Golden Thái, uống bia Thái
trời vừa đổi mùa tối sớm, khu đại học êm ả
những ngọn điện lân tinh ở parking sáng chói

sáng như tình bạn còn gặp, thương quý nhau …

Virginia, September 27, 2015
Đinh Cường

 

Trương Vũ và Đinh Cường trong phòng triển lãm tranh Đinh Cường tại đại học Duyên Hải, Nha Trang, tháng 7 năm 1974

Trương Vũ và Đinh Cường
trong phòng triển lãm tranh Đinh Cường
tại đại học Duyên Hải, Nha Trang,
tháng 7 năm 1974

 

Ở studio Đinh Cường Burke, 27.9.2015

Ở studio Đinh Cường
Burke, 27.9.2015

Advertisement