Tứ Tuyệt

Thiếu nữ sơn dầu trên bố 80 x 100 cm đinh cường, Đàlạt 1965

Thiếu nữ
sơn dầu trên bố 80 x 100 cm
đinh cường, Đàlạt 1965

 

Đời có khi vui, có lúc buồn
Giống như mây vậy lúc thành sương
Thành mưa tưới xuống xanh đồng cỏ
Thành suối, thành sông, thành đại dương…

*

Đời có khi như nhánh cỏ sầu
Ra hoa rồi gió giạt về đâu
Nhớ ai mái tóc thề, xưa lắm
Rồi nhớ trăng… mà Vọng Nguyệt Lâu!

*

Rồi nhớ lại mình không trẻ nữa
Đền ai, đâu biết bắt đền ai!
Ly cà phê đá tan thành nắng
Một chút mặt trời cất cánh bay…

*

Em ơi, Tứ Tuyệt anh làm, đó
Không giống người xưa… là bởi vì
Anh được sinh ra làm kẻ muộn
Muộn màng đứng ngó bữa em đi…

*

Em đi xuống đò, em sang sông
Em đi sang sông anh đau lòng
Nén sóng bao nhiêu lần sóng vỗ
Nén buồn em ạ, nén như không…

Trần Vấn Lệ

Advertisement