Giới Thiệu Sách Mới Của Lữ Quỳnh

Nguyệt Mai trân trọng giới thiệu hai tập sách của nhà văn/ nhà thơ Lữ Quỳnh do nhà xuất bản Văn Mới ấn hành:

1) MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Tập thơ của Lữ Quỳnh
Bìa: Họa sĩ Đinh Cường
NXB Văn Mới, California, ấn hành lần thứ nhất tháng 9-2015

 Bìa tập thơ MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ của Lữ Quỳnh

Bìa tập thơ MÂY TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
của Lữ Quỳnh

2) CÁT VÀNG
Tập truyện của Lữ Quỳnh
Bìa: Họa sĩ Nguyễn Trung
Ý Thức ấn hành lần thứ nhất, tháng 10-1971
NXB Văn Mới, California, tái bản 2006.

Bìa tập truyện Cát Vàng của Lữ Quỳnh do Ý Thức ấn hành lần thứ nhất 1971

Bìa tập truyện CÁT VÀNG của Lữ Quỳnh do Ý Thức ấn hành lần thứ nhất 1971

Muốn có sách xin email tác giả:
songsuongmu@yahoo.com

Advertisement