Ghế trống / Và chiều Sài Gòn Quán

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

Ghế trống

Bạn về. mới xuống đường bay
tôi ngồi. ghế trống. buồn thay. đốm tàn [1]

đêm qua. mới chuyện lang bang
đêm nay. thắp một cây nhang. một mình

và rồi. trở lại lặng thinh
và rồi. trong cõi tịnh yên. niệm thầm … [2]

Virginia, August 30, 2015
Đinh Cường

[1] những tàn thuốc lá của Thuần
[2] Nguyễn Quốc Thái luôn cầu nguyện,
phó thác tôi cho Đức Mẹ Maria…

 

Nguyễn Quốc Thái - Đinh Cường - Nguyễn Đình Thuần Virginia, August 29, 2015

Nguyễn Quốc Thái – Đinh Cường – Nguyễn Đình Thuần
Virginia, August 29, 2015

 

Và chiều ở Sài Gòn Quán

Chiều. Sài Gòn Quán bạn vây quanh
cụng ly chát đỏ lanh canh. tiếng cười

đêm về. xanh mướt lá. trăng
rằm tháng bảy Lễ Vu Lan. mẹ về

nhìn trên cao. mấy vì sao
xa ơi tít tắp. đốm nào mẫu thân

bạn bè lâu gặp một lần
niềm vui tiếp bạn. gió Santa Ana thổi về

và rồi gió cũng tan đi…

Virginia, August 30, 2015
Đinh Cường

 

Nguyễn Quốc Thái - Đinh Cường - Nguyễn Đình Thuần và bạn bè vùng đông bắc Hoa Kỳ August 30, 2015

Nguyễn Quốc Thái – Đinh Cường – Nguyễn Đình Thuần
và bạn bè vùng đông bắc Hoa Kỳ
August 30, 2015

 

Advertisement