Thơ Quỳnh

Bia Tho Quynh

bài cộng hưởng

đã nghe rồi âm hưởng
thơ chàng truyện ngắn em
sáng trên trời mưa thấp
cuốn đi những bực thềm

sấm sét trong vườn khuya
chim gù nghe lạc lõng
còi xe rúc qua xóm
cỏ hoa động lòng từ

dải đất buồn sân đứng
nhìn nhau thuở vịt gà
nghe rồi. nghe cộng hưởng
mộng mị người, giấc ta

ngợi ca nàng

nàng ở trên am miếu vô thường
áo lục xiêm hồng ngát ngát nương
nàng ở trên cây bòng cây khế
nàng. bông thùy hạnh của nghìn phương

nàng ở đâu ta chưa hề gặp
mà trăng sáng quá buổi sinh từ
đàn xanh biển thúy trầm châu ngọc
tuồng chữ bay rời trên ý hư

hoàng xuân sơn
trích Thơ Quỳnh bản thảo
đăng ở Văn Học số 86, tháng 6/1993

Advertisement