lục bát đúm đàn

Mây trên rừng Scibilia Photo by PCH – Tháng 5.2014

Mây trên rừng Scibilia
Photo by PCH – Tháng 5.2014

rất

kiều
ồ. những khung xanh
rất em.
từ bữa khuynh thành tự nhiên
cầu nằm chẳng dụi vai nghiêng
sông không là biển
thuyền không là nhà
rất buồn
cấu véo phong ba
để nghe thút thít dương tà
bóng
mây

 

lang chạ

tôi giao thoa với cành me
leo lên chót vót
ai dè gãy cây
rồi giao thiệp với cành đào
mởn mơ trái mận
máu trào qua bông

 

chữ T.

tặng T.Vấn

chữ T. gỡ lại tên bài
cào nghe đất vỡ công khai dưới đường
một là thương. hai là buông
mà ba bốn bỏ đi luôn không về
đếm nắng trên đầu chữ T.
TôiTaTuầnTựTưTềTốTâm

hoàng xuân sơn
3,4 juin 2015

Advertisement