Khi Houston Có Bão

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Khi Houston có bão
Thì Calif. có mây
Có chút mưa bay bay
Dẫu trong ngày rất nóng…

Em nói thật cảm động:
“Bên này bão anh à
Mới có nắng hôm qua
Hôm nay mưa ướt sũng!”

Em nói làm lúng túng
Nghĩ mình phận làm trai
Không cản được cho ai
Chút nào cơn giông tố!

Em ơi khép cửa sổ
Đừng đứng nhìn qua anh
Đừng thấy một tàn binh
Đi nhặt mây rải rác…

Nước Mỹ rộng bát ngát
Nam Bắc dài đường dài
Chim có chắp cánh bay
Vài Tiểu Bang rồi đậu!

Chúng mình đều sao xấu
Mọc giữa trời bao la…
Bão bên em đang qua
Mưa bên anh vài giọt…

Đủ cho anh đau buốt
Đủ cho em xót thương…
Và càng nhớ Cố Hương
Chắc gì mưa nắng thuận?

Anh, bức tường bất động
Em, con đường bập bềnh
Mỗi ngày nhủ lòng quên
Còn thương nhau… tâm sự!

Nói những gì cho có
Chuyện trong ngày vậy thôi!
Phải chi đừng xa xôi
Đừng anh đây, em đó…

Anh thở nhẹ làm gió
Thổi tóc thề em bay
Anh cúi hôn bàn tay
Của em ngày tháng cũ…

Trần Vấn Lệ