Qua tiếng đàn nghĩ tới những người bạn trên trang Nguyệt Mai

Chiều Đại Hồ Cầm sơn dầu trên giấy đinhcường

Chiều Đại Hồ Cầm
sơn dầu trên giấy
đinhcường

 

Buồn thay nhớ Đại hồ cầm,
Bạn hỏi có bao giờ nghe,
hay chạm tới.
Chưa bao giờ chạm tới chiếc đàn
dường như cao hơn người.
Đành thôi nghe tiếng đàn qua trang web.
Tiếng thật xa từ bên kia đại dương,
Mà nghĩ là gần.
Như những người bạn chưa bao giờ quen
mà tưởng chừng như thân thiết.

Đạm Kha

 

Advertisement