Hoa chuông đầu tháng năm

Tĩnh vật hoa muguet sơn dầu trên canvas đinhcường

Tĩnh vật hoa muguet
sơn dầu trên canvas
đinhcường

Gởi chị Minh Nguyệt và ĐT,

Tháng năm hoa chuông nở
trắng muốt ở vườn sau
sông Loiret trước mặt
bầy ngỗng trời xuôi mau…

mấy năm chưa trở lại
nhà cũ. vườn sân sau
vườn hoa chuông trắng nở
còn ai phơi áo không…

bạn rong chơi xa về
phố Ga nhà mới dọn
tôi nằm im. chiều muộn
mà nhớ chút Paris.

nhớ hoa chuông tháng năm
gởi về ai. gió lộng
thoảng nghe trong tịch lặng
chuông đổ hồi. xa xăm…

Virginia, April 27, 2015
Đinh Cường

Advertisement