Vĩnh Biệt Lý Quang Diệu

Người dân Singapore tập trung dọc theo các tuyến đường rước linh cữu cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khi trời vẫn mưa to, được truyền thông nước này ví như “trời cũng đổ lệ khóc thương” trong ngày tiễn đưa vị lãnh đạo tài ba của đất nước. (Ảnh: Straits Times)

Người dân Singapore tập trung dọc theo các tuyến đường rước linh cữu cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khi trời vẫn mưa to, được truyền thông nước này ví như “trời cũng đổ lệ khóc thương” trong ngày tiễn đưa vị lãnh đạo tài ba của đất nước. (Ảnh: Straits Times)

 

Ông không là Đại Tướng mà đại pháo tiễn ông! Singapour không có núi sông, ông làm nên sông núi!

Lý Quang Diệu ông hỡi! Không một tôi gọi ông, triệu triệu công dân ông, gọi ông trong thảm thiết!

Ông già và ông chết. Công Đạo là Công Bình. Ông sống có cái nhìn ra muôn ngàn thế giới…

Ông sống ông ít nói – nói ít và làm nhiều. Ông để lại mai chiều: Một Tấm Gương Lập Quốc!

Ông chết là Bài Học cho ai học làm người. Ông đã hiến trọn đời, xây dựng một Tổ Quốc!

Không một ai cơ cực trên đất nước của ông. Ông không sống thong dong khi dân ông bận rộn!

Singapour không phải là cái rốn, mà cả thế giới hướng về! Singapour không có chuyện chê, Lý Quang Diệu – một Lãnh Tụ chưa hề bị trách móc!

Đại Pháo thay tiếng khóc tiễn biệt ông về Trời. Tôi, tất cả mọi người: Thương Ông Cầm Nước Mắt!

Trần Vấn Lệ

Advertisement