Khi hay tin Lữ Quỳnh bệnh

Cánh chim chiều mực đen trên giấy dinhcuong

Cánh chim chiều
mực đen trên giấy
dinhcuong

 

Như là chim xa đàn
Giấu nỗi buồn trong cánh

(Trịnh Công Sơn)

Thương bạn. thương ta nằm bệnh
Quỳnh ơi. từng bước chậm mà đi
cách xa mấy giờ bay. ôi vạn dặm
nhìn cánh chim chiều. như lệ sa …

Virginia, March 29, 2015
Đinh Cường

 

Góc cửa sổ nhỏ bàn viết DC

Góc cửa sổ nhỏ bàn viết DC

Advertisement