Đánh thức cơn mê chiều (2)

 Ông bà Trương Vũ – Đinh Cường – Ông bà Trần Ngọc Lợi Virginia, March 26, 2015

Ông bà Trương Vũ – Đinh Cường – Ông bà Trần Ngọc Lợi – Virginia, March 26, 2015

 

Ôi trái tim phiền muộn
đã vui lại một giờ

(Trịnh Công Sơn)

Chiều nay nắng ấm. có anh chị Lợi
và anh chị Trương Vũ ghé thăm
chao ơi mấy mươi năm
từ ngày anh làm Viện Trưởng
Viện Đại Học Cộng Đồng
Duyên Hải Nha Trang
và Trương Hồng Sơn, giáo sư toán
vừa trưởng phòng học vụ

anh có mời chúng tôi ra thỉnh giảng:
Bửu Ý, Trịnh Công Sơn, Lê Thành Nhơn
và tôi có mấy buổi nói chuyện
cùng sinh viên về văn học nghệ thuật
rất sinh động. và những đêm sinh hoạt văn nghệ
đêm cuối cùng trên ngọn đồi
trường bắt đầu trồng bông phượng để ghi dấu
gần trung tâm huấn luyện Đồng Đế

bao nhiêu kỷ niệm đẹp của một thời
tôi còn được đại học bảo trợ cuộc triển lãm
rất quy mô. nay còn giữ tấm hình
Đại Tá Lý Bá Phẩm và Viện Trưởng Trần Ngọc Lợi
cùng cắt băng khai mạc. bao nhiêu là sinh viên
trong ban tiếp tân và quan khách vùng biển Nha Trang

như vậy là đã hơn bốn mươi năm
chiều nay được gặp lại các anh chị. tôi thấy lòng vui
thầm cám ơn tấm lòng hiếm có của anh chị Lợi
thầm cám ơn người bạn Trương Vũ tôi luôn quý mến
tôi như bềnh bồng theo con sóng biển vỗ vào bờ
ôi Nha Trang. những đêm bạn bè quần tụ ở Biệt Điện
và có đêm tôi đã nằm say ngủ vùi dưới gốc Cây Bàng…

Virginia, March 26, 2015

Đinh Cường

 

Viện Trưởng Viện Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải Nha Trang cùng Đại Tá Tỉnh Trưởng Nha Trang cắt băng  khai mạc Triển Lãm Tranh Đinh Cường tại Viện Đại Học – 1974

Viện Trưởng Viện Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải Nha Trang cùng Đại Tá Tỉnh Trưởng Nha Trang cắt băng khai mạc triển lãm tranh Đinh Cường tại Viện Đại Học – 1974

Advertisement