Tĩnh vật II

Phật sơn dầu trên canvas Bửu Chỉ

Phật
sơn dầu trên canvas Bửu Chỉ

 

Gởi LQ, để nhớ sinh nhật TCS,

Tuyết rơi chỉ nửa ngày thôi
mà sao rừng động kêu hoài. gió ơi

trưa trời hửng nắng bên đồi
làm sao ra đứng giữa trời lạnh căm

mùa này biển động. sóng gầm
biển đánh bờ. xôn xao bờ đánh biển [1]

con diều rơi. bờ biển đêm
như ghi thêm bức tĩnh vật êm đềm…

Virginia, February 26, 2015
Đinh Cường

[1] Biển nghìn thu ở lại – ca khúc Trịnh Công Sơn

 

Advertisement