Thiền Sư Nhất Hạnh: Pháp Thoại Trịnh Công Sơn

Nhân đọc bài thơ “Ngậm ngùi ru ta” của anh Lữ Quỳnh nói đến Thầy Thích Minh Niệm
dùng ca từ Trịnh Công Sơn trong bài giảng pháp. Chợt nhớ Thầy Nhất Hạnh có pháp thoại về nhạc Trịnh Công Sơn, xin chia sẻ với các bạn:

 

Advertisement