Chiều gió cùng Nữu ở Starbucks

minh họa đinhcường

minh họa đinhcường

 

Chiều gió. xe màu lá mạ ghé qua
cà phê cùng bạn. vui hơn bao giờ
bạn lại tặng cho tờ Xuân Văn Nghệ
mới hay là Tết đã đến rồi kia

chiều gió. bạn nói bây giờ đi giao báo
sao mà nhớ quá Giang Hữu Tuyên
mười mấy năm làm tên phát báo
lòng buồn theo thành quách xa xưa
[1]

và chiều gió. thôi bạn đi tôi về lại
mấy cụm mây đứng hoài không bay đi
tôi cũng đứng lơ ngơ. nhìn tuyết trắng
còn phủ đây sân chưa thấy tan

gió và gió ơi như lời ai thầm gọi
qua rừng cây tối xuống im lìm
và lại chao ơi. tiếng còi tàu hụ
tiếng còi tàu mùa đông nghe lạnh ghê.

Virginia, January 30, 2015
Đinh Cường

[1] Giang Hữu Tuyên – sinh năm 1949 tại Bạc Liêu
mất tháng 11 năm 2004 tại Virginia.
Nguyên chủ nhiệm Hoa Thịnh Đốn Việt Báo

Tác giả tập thơ Trời mưa đi phát báo – HTĐVB
xuất bản tại Virginia, 9- 1999

Advertisement