Và cám ơn Trần Vạn Giã

Người ngồi trên đá tảng sơn dầu trên giấy đinhcường

Người ngồi trên đá tảng
sơn dầu trên giấy đinhcường

 

Ôi tình từ bạn xa xôi
bên kia gió biển sương đồi cuối năm

tôi ngồi dậy trong âm thầm
cớ sao còi hụ. rừng câm. tối rồi

tuy mới năm giờ chiều thôi
bên bạn sáng đã pha trà uống chưa

mong về gặp lại nơi xưa
đèo Vạn Giã một chiều mưa. đủ rồi

ta còn đi tiếp cuộc chơi…

Virginia, December 30, 2014
Đinh Cường

Advertisement