Gởi Duyên và Tùng từ Michigan về thăm nhà

Café Chiêu Nguồn: facebook.com

Café Chiêu
Nguồn: facebook.com

 

Duyên có ghé Biên Hòa nơi có người làm thơ
cô Bắc Kỳ nho nhỏ. ôi thuở xưa ngày nọ. nay
phố thị sao rồi, một thời Nguyễn Tường Giang
có phòng mạch ở đó. bác sĩ mà đi xe lam…

ở Sài Gòn. hai bạn ngồi cùng hai bác sĩ tôi thương
Đỗ Hồng Ngọc và Thân Trọng Minh và người
bạn hiền làm thơ rất hay Nguyễn Quốc Thái
góc quán cà phê nào cũng đẹp. tôi nhớ góc Starbucks

tờ lịch cuối năm sắp hết rồi. một năm mới đến
và rừng cây khô rồi lại xanh cành. tôi vẫn nằm
và vẫn dậy xem tin. bạn bè vui mình như vui theo
cám ơn Duyên đi đâu cũng chụp ảnh gởi thư về…

Virginia, December 30, 2014
Đinh Cường

 

 Thân Trọng Minh - Duyên – Đỗ Hồng Ngọc – Nguyễn Quốc Thái – Đỗ Thanh Tùng Sài Gòn, 30.12.2014

Thân Trọng Minh – Duyên – Đỗ Hồng Ngọc – Nguyễn Quốc Thái – Đỗ Thanh Tùng
Sài Gòn, 30.12.2014