Buồn dấu tình xa / Bất chợt Sông Pha

Tranh Paul Gauguin

Tranh Paul Gauguin

BUỒN DẤU TÌNH XA

Mưa choàng vai phố mong manh
Giấc mơ ngày cũ còn xanh quê nhà
Nắng thì gần, gió thì xa
Lòng thiu thắt nhớ đường qua vắng người

Chỉ còn lại bể dâu tôi
Rượu cay để dỗ dành đời buồn tênh

 

BẤT CHỢT SÔNG PHA

Dừng xe quán nhỏ chân đèo vắng
Thương ngọn gió rừng chiều Sông Pha
Thấy ai cắp rổ chôm chôm đứng
Chạnh nhớ ngày xưa bóng mẹ già

TRẦN VĂN NGHĨA

Advertisement