Thăm lại chùa quê

Thiên Di Am, chùa Chánh Pháp, Bedford, Kentucky.

Thiên Di Am, chùa Chánh Pháp, Bedford, Kentucky.

 

Rụng trên vai lá bồ đề
Chùa xưa trở gió mùa về lạnh sân
Bồi hồi riu ríu bàn chân
Bậc thềm rêu , tiếng chuông ngân nga buồn

Lặng lờ thắp nén nhang thơm
Chấp tay khấn lạy mười phương phiêu bồng
Áo cơm đời trả chưa xong
Nỗi đau tục lụy xót lòng lời kinh

Phất phơ hồn mẹ cha mình
Chùa quê gửi lại bóng tình liêu xiêu

Trần văn Nghĩa