Khi chiều phone thăm bạn

Phạm Chi Lan  theo trí nhớ đinhcường

Phạm Chi Lan
theo trí nhớ
đinhcường

 

Và bên bạn. Dallas lạnh
bên này cào lá quá nhiều
chiều vẫn qua Starbucks về
quạ ơi quạ ơi kêu

nhớ xưa như có nhóm quạ
Phạm Chi Lan ơi. nhớ người
và Nguyên Nhi cũng về
theo biển. ngọn hải đăng ơi

và bên bạn. Dallas lạnh
năm nào mưa tuyết trắng phau
bên này rừng cây rụng hết lá
tôi ngồi nhìn trăng trên cao

mùa lễ cuối năm đã tới
đèn giăng sáng chóa muôn màu
cuối năm gió như là lạ
như vừa để nhớ một hàng cau

hàng cau đã mất rồi. Vương Phủ
thôi. bên này còn phone thăm nhau.

Virginia, November 11, 2014
Đinh Cường

 

Nguyên Nhi bởi đinhtchinh

Nguyên Nhi
bởi đinhtchinh

 

Bìa tập truyện Phạm Chi Lan

Bìa tập truyện Phạm Chi Lan

Advertisement