Khi xem hai phác thảo Đỗ Hồng Ngọc vẽ Lữ Quỳnh

Lữ Quỳnh (xưa) phác thảo Đỗ Hồng Ngọc

Lữ Quỳnh (xưa)
phác thảo Đỗ Hồng Ngọc

 

Lữ Quỳnh (nay) phác thảo Đỗ Hồng Ngọc

Lữ Quỳnh (nay)
phác thảo Đỗ Hồng Ngọc

 

Hai chân dung một Lữ Quỳnh
một xưa trong lính bềnh bồng tóc xanh
một xưa Ý Thức nhóm văn
một xưa Huế. những đêm tăm tối cùng

nhớ không thuốc vấn từng vòng
từng chai đế bỏ thuốc rầy cho trong
vậy mà vui gặp nhà Sơn
vậy mà vui Bửu Chỉ đàn say sưa

nay thì hai bạn ta đi
nay thì bạn té đôi khi đôi lần
nay thì tôi cũng phù vân
chiều phone nhau. biết còn gần còn xa

chân dung sau như nhìn ra
đời nghiêng theo ánh trăng tà. lời kinh
mới hay Phật độ an lành
mới hay Ngọc vẽ rất rành. tuy chơi…

Virginia, October 30, 2014
Đinh Cường