Đi qua chiều gió

Niệm sơn dầu trên canvas đinhcường

Niệm
sơn dầu trên canvas
đinhcường

 

Lá vàng sũng nước trong mưa
đi qua chiều gió sang mùa nhớ ai
bạn từ thiêu đốt hình hài
về nương bóng Phật nghe dài tiếng kinh

người ngồi trong chiều buồn tênh
mấy con đường nhỏ vòng quanh xóm này
vài hình nộm người ma hay
áo choàng đen cho ngày Halloween

trăng non lên. vì sao xanh
vì sao đơn lẻ không thành chòm sao
nhớ xưa hay đố xem nào
là sao Bắc Đẩu bây giờ đã quên

bốn mươi chín ngày bạn ở bên kia
đường xa ngái quá hai miền Đông Tây
thôi thì ngồi nhìn mưa bay
lao xao lá rụng như hoài nhớ nhau…

Virginia, October 29, 2014
Đinh Cường

Advertisement