Tô Đài Lãm Cổ / Lối Cũ Đài Xưa / Sáng Nay Không Bình Minh

Vầng trăng xanh màu nước trên giấy 8 x 11 in đinhcường

Vầng trăng xanh
màu nước trên giấy 8 x 11 in
đinhcường

 

Tô Đài Lãm Cổ

Cựu uyển hoang tàn dương liễu tận
Lăng ca thanh xướng bất thăng Xuân
Chỉ kim duy hữu Tây Giang nguyệt
Tằng chiếu Ngô Vương cung lý nhân!

Lý Bạch

*

Lối Cũ Đài Xưa

Đài xưa. Lối cũ. Hàng dương liễu
Tiếng hát không làm tươi dáng Xuân
Một bóng trăng tà soi bến lạnh
Triều Ngô, thấp thoáng, một cung nhân!

Trần Vấn Lệ

 

*****

 

Sáng Nay Không Bình Minh

Tin khí tượng cho biết: Hôm nay nóng chín mươi. Sáng, nghe tin thời tiết, ra cửa nhìn mưa rơi…

Tin dự báo sai rồi? Dám lắm chớ? Có thể, nhân viên thức quá trễ, làm tin cho có tin!

Sáng nay không bình minh vì mây che tối mịt. Trời không đến đen kịt, dẫu chi cũng ban ngày!

Trên cao tít ngọn cây hàng palm xanh gió chải. Tưởng tượng ai, cô gái đứng chải tóc thề, xưa…

Tưởng tượng những giọt mưa phất phơ bay về Huế – những giọt mưa từ Mỹ vượt muôn trùng biển khơi…

Tin khí tượng nổi trôi như chiếc thuyền ba lá, chẳng đâu là biển cả chỉ hồ xanh mắt em!

Trời đang mưa, mưa nghiêng. Trời đang mưa, mưa thẳng. Một ngày trời không nắng. Gió mùa Thu heo may

Gió đang làm mưa bay như chuồn chuồn vỗ cánh. Gió mang về chút lạnh… ai cô quạnh buồn chưa?

Tóc thề em là mưa cho anh được hứng nhé! Ôi chao lòng tôi Huế, mưa gõ cửa. Buồn hiu…

Trần Vấn Lệ