Em Vầng Trăng Sáng Trưng

 thỏ trắng - màu nước aquarelle - Như Thơ

thỏ trắng – màu nước aquarelle – Như Thơ

Mây lưng chừng trước mặt. Em trước mặt lưng chừng. Chỉ một giây chớp mắt: tất cả đều trống không!

Đi dạo quanh cánh đồng, thấy hoa sen mới nở. Em là người tôi nhớ. Hoa nở vì em đây…

Em có chăng trong mây? Mây lưng chừng trước mặt. Mây vừa tan đâu mất. Em cũng tan hay sao?

Em ngàn năm chiêm bao. Em là cơn gió thoảng. Em là biển ánh sáng. Em vầng trăng của anh!

Đi vòng quanh đồng xanh, con thỏ trong cỏ núp chạy như bị ai chụp… hụt mất rồi giấc mơ!

Đêm nay trăng chắc mờ mặc dù mây không có mà tại vì anh nhớ em vầng trăng sáng trưng!

Trần Vấn Lệ

Advertisement