đinh cường đứng ngẩn ngơ…

Bìa tập tranh/thơ TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ do Quán Văn xuất bản

Bìa tập tranh/thơ TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ do Quán Văn xuất bản

 

tặng đinh cường

“có người hỏi rằng thơ tại sao mà làm ra, ta giả
nhời rằng người ta sinh ra mà tĩnh là cái tính
giời cho, cảm ở vật ngoài mới động, thời ấy mới
là sự muốn của tính. đã có muốn thì phải có nghĩ,
đã có nghĩ thời phải có nói, đã có nói thời những
cái ý nhị không thể nói hết ra được mà hình hiện
ở trong lúc ngậm ngùi ngợi than… như không
thôi đi được. ấy tại thế mà có thơ” (kinh thi)

bạch cư dị trên tiệc rượu ngày trùng dương vịnh
hoa cúc trắng; đêm đông chí ở hàm đan nhớ
nhà; từ giang lăng qua từ châu dọc đường gửi
cho anh em
. mạnh hạo nhiên ngày hè ở đình
phương nam nhớ anh cả tân
. vương xương linh
trên lầu phù dung tiễn tân tiệm. hứa hon nhân
thấy có người tìm chỗ ở không được rồi qua
chơi đất nghiêm lũng nên đề bài thơ này
. tào
đường lưu nguyễn lại đến thiên thai không gặp
các nàng tiên nữa
… [1]

đinh cường “tôi về đứng ngẩn ngơ” đoạn ghi
ngắn nhớ ngày mai 15 tháng 3 sinh nhật cháu;
cho con dốc sâu xuống thân trọng điền trang;
thăm những nhà ga sắp hồi sinh; thức dậy ngồi
im trong đêm khuya; nhớ về mùa hoa xương
rồng nở khoan hãy nói lời từ biệt; tạm biệt
saigon lần nào cũng mưa chiều nặng hạt; bài
tặng người bạn thiết vẫn nằm ngủ có mùng che;
từ dalat thuê xe taxi cùng bửu ý về thăm sơn núi
ở đại lào; sáng dậy có mấy câu tặng lữ quỳnh
trước khi bạn về saigon; ghi dăm câu trên
napkin như sớ táo quân, hề chi, khi nhớ về tình
bạn
… [2]

vậy đó. ngàn năm trước ngàn năm sau. vẫn hình
hiện ở trong lúc ngậm ngùi ngợi than… như
không thôi đi được… qua những note đinh
cường đứng ngẩn ngơ…

đỗ hồng ngọc
………………………………………………

[1] tên tác giả cùng tựa các bài thơ Đường
[2] tựa các note của đinh cường trong cuốn “tôi
về đứng ngẩn ngơ” (2014)

Advertisement