Chiều

Vong thân sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Vong thân
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

 

Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con

(Bùi Giáng)

Thà thôi trả núi cho rừng
trả sông cho biển. sao đành mất nhau

bạn bè kẻ trước người sau
ra đi hết. núi sông nào chịu tang

chiều nghe lại giọng Quỳnh Giao
tiếng thanh. cao vút. thấy sao lạnh người

bây giờ mới thấy đười ươi
câu thơ Bùi Giáng khóc người một con

cuối tháng bảy. vành trăng non
vết sơn vừa đắp. xóa. còn vệt mây

chiều ôi chiều tôi ngồi đây…

Virginia, July 30, 2014
Đinh Cường

 

Quỳnh Giao - Đinh Cường - Nguyễn Xuân Nghĩa California

Quỳnh Giao – Đinh Cường – Nguyễn Xuân Nghĩa
California

 

Advertisement