Đơn Dương nostalgia

Nhà thờ miền đồi núi sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Nhà thờ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

gởi Nguyễn Dương Quang

Thì nghe mấy tiếng chim chiều
biết ra đã tối. rừng xiêu dáng nằm

người về trong cõi trăm năm
ngồi trên đá dựng. vết bầm khắc sâu

núi non kia cũng tang bồng
theo mây trắng cứ thong dong bay về

người trong tranh dáng quý phi
hay em đài các. mệt nhừ vết sơn

chút màu mây. chút núi non
thì ra nỗi nhớ vẫn còn Đơn Dương…

Virginia, June 28, 2014
Đinh Cường

đốm lửa chiều đồi núi sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in đinhcường 1996

đốm lửa chiều đồi núi
sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in
đinhcường 1996