Khi xem mấy tấm ảnh nhiều mây

Khi ngồi ghi ở Starbucks ảnh Chinh Dinh, May 30, 2014

Khi ngồi ghi ở Starbucks
ảnh Chinh Dinh, May 30, 2014

Mây rất nhiều trên cánh rừng Scibilia
vẫn xem nhiều ảnh chụp của PCH
rất mê cảnh con đường sau xóm
êm đềm như đồng quê tranh Lévitan

có xem ảnh cũ hai người bạn
thời trẻ măng chụp ở Tuy Hòa [1]
nơi đó có Y Uyên viết truyện
tôi trình bày bìa do Thời Mới in [2]

Tuy Hòa Tuy Hòa thị xã nhỏ
đã có lần tôi ghé ở vài hôm
thời Hồ Quốc Văn làm phó quận
nay trong người còn mảnh claymore…

mây rất nhiều từ Starbucks nhìn ra
chiều cuối tuần đẹp quán đông khách
đang ngồi ghi mấy dòng trên napkin
con trai ghé qua chụp tấm ảnh bất ngờ

Virginia, May 30, 2014
Đinh Cường

[1] Mang Viên Long – Phạm Cao Hoàng
thời trẻ ở Tuy Hòa ( ảnh MVL )

[2] Tượng Đá Sườn Non – tập truyện (Thời Mới 1966)
Y Uyên tên thật Nguyễn Văn Uy
sinh năm 1943 tại Phúc Yên – Bắc Việt
bỏ mình trong một trận phục kích gần
chân núi Tà Lơn – Phan Thiết năm 1969

Ngày mùa thu sơn dầu Levitan

Ngày mùa thu
sơn dầu Levitan

Phạm Cao Hoàng - Mang Viên Long thời trẻ ở Tuy Hòa (ảnh tư liệu MVL)

Phạm Cao Hoàng – Mang Viên Long
thời trẻ ở Tuy Hòa
(ảnh tư liệu MVL)

Mây trên rừng Scibilia Photo by PCH – Tháng 5.2014

Mây trên rừng Scibilia
Photo by PCH – Tháng 5.2014

 Đường làng trong xóm tôi Photo by PCH – Scibilia, Tháng 5.2014

Đường làng trong xóm tôi
Photo by PCH – Scibilia, Tháng 5.2014