Viết gì về cây phượng đi

Phượng trước nhà Khu Công Chánh - Huế ( cũ ) ảnh Nguyễn Văn Dũng - Huế 29 - 5 - 2014

Phượng trước nhà Khu Công Chánh – Huế ( cũ )
ảnh Nguyễn Văn Dũng – Huế 29 – 5 – 2014


gởi Phạm Nhuận

Có gì đâu. chỉ cây bông phượng
trong một ngày nhận ảnh hai nơi
ở Huế tại căn nhà Tây xưa cổ ấy
nơi chúng tôi thường ghé qua chơi

nơi dành cho trưởng khu công chánh ở
là anh Hồ Đăng Lễ. mới mất ở San Jose

và cây phượng sum suê thắm đỏ
chị Lai Hồng mới chụp sáng nay
chao ơi. một buổi trưa nào trước ngõ
chúng tôi ở xa về. kịp vào cùng tụng kinh

bên chiếc giường cao anh Võ Đình nằm
những hơi thở cuối cùng như còn ám ảnh

hai cây phượng nhận qua @ hai cảnh
vẫn thắm tươi màu lửa rực vào hè
nhưng sao trong lòng ta buồn quá đỗi
khi có người nói viết gì về cây phượng đi…

Virginia, May 29, 2014
Đinh Cường

Phượng trước ngõ nhà Lai Hồng - Võ Đình West Palm Beach ảnh Trần Thị Lai Hồng , Florida, May 29, 2014

Phượng trước ngõ nhà Lai Hồng – Võ Đình
West Palm Beach
ảnh Trần Thị Lai Hồng , Florida, May 29, 2014