Tháng tư, Phan Thiết và nỗi nhớ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet


Gửi cố hương: Đức Nghĩa, Phan Thiết
Và những người bạn ngày xưa: Hồ Việt Khuê, Mai Việt,
Nguyễn Như Mây, Vũ Hy Triệu

Khi trở lại thấy lòng xanh như lá
Xanh như sông quê cũ chảy xuôi dòng
Con đường qua cây cầu xưa bỗng lạ
Cơn gió chiều mang nhớ kịp về không?

Khi trở lại ngôi nhà tôi đã ở
Thấy bâng khuâng ray rứt đến dường nào
Dấu bụi cát một thời chôn quá khứ
Cũng xa rồi theo nửa mảnh trăng đau

Khi trở lại phố đời nghiêng bước nhỏ
Áo người đâu còn trắng tuổi xuân thì
Nếu có gặp chắc gì em còn nhớ
Mất nhau rồi kỷ niệm cũng phai đi

Khi trở lại bên nhau ngày hội ngộ
Bạn bè xưa nay bạc tóc ngậm ngùi
Những chiếc lá rụng vàng sân quán nhỏ
Nuối tiếc về màu mắt tuổi hai mươi

Chỉ còn đó màu hoa vông đỏ thắm
Nở bên trời Phan Thiết để nhớ thương
Chỉ còn lại dòng sông thời xa lắm
Chở tình tôi tìm lại với cội nguồn.

Trần Văn Nghĩa
Mùa Thanh minh Phan Thiết
11/4/2013

Advertisement