Lại một ngày mưa rong chơi với giang

Nguyễn Tường Giang đinhcường vẽ trên bao đựng bánh starbucks coffee, 29-4-2014

Nguyễn Tường Giang
đinhcường vẽ trên bao đựng bánh
starbucks coffee, 29-4-2014

lần nào giang đến rủ đi chơi cũng mưa
mười năm trước đây nhớ có làm bài thơ
rong chơi với giang một ngày mưa suốt
thời giang còn lên về new york dạy học [1]

nay bạn nghỉ hưu. đóng cửa phòng mạch
đã hai năm nay. thảnh thơi rong chơi hơn
đi ăn trưa cùng nhau ở cafe rio. món ăn mễ
xong lại qua starbucks ngồi. trời mưa mù

trò chuyện cùng nhau. có thêm hưng phấn
viết, giang nói đang đọc lại nhiều sách sử
khi chuẩn bị viết một bài về hai dòng họ
nguyễn tường. nguyễn khoa. liên hệ nhau

như vừa rồi ghé huế bên họ nguyễn khoa
ra tiếp. đưa đi thăm lăng mộ trên phía chùa
từ hiếu. giang nói chùa từ hiếu cảnh quá đẹp
rừng thông xanh. cổng tam quan. hồ sen…

thì ra bên phía nhất linh. hoàng đạo. thạch lam
vốn nguyễn tường nhưng đời ông cố lấy vợ
huế dòng nguyễn khoa. nên bây giờ muốn
viết lại một bài có liên quan hai dòng họ

lại một ngày mưa. ngồi nghe giang kể lịch sử …

Virginia, Apr. 29, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Tường Giang sinh năm 1942 tại
Hà Nội. Con út nhà văn Thạch Lam. Tốt nghiệp
Đại Học Y Khoa Sài Gòn 1968.
Trước 1975, hoạt động trong nhóm văn hóa Thái Độ,
viết và đăng thơ trên Thái Độ, Đất Nước.
Cùng một số bạn hữu chủ trương Tập San Văn Chương.
Thành lập nhà xuất bản Thạch Ngữ.

Sau 1975, hành nghề y khoa tại Mỹ. Viết và đăng bài trên
Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21. Đã về hưu

(Trích từ bìa sau tập Khói Hồ Bay, Thơ & Văn
Nguyễn Tường Giang – Thạch Ngữ 2012)

Cổng và hồ bán nguyệt chùa Từ Hiều Huế (ảnh internet)

Cổng và hồ bán nguyệt chùa Từ Hiều Huế
(ảnh internet)

Advertisement