Đen Và Trắng

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Sinh ra đời, tôi, một đứa nhỏ da đen
Lớn lên, tôi, một người lớn da đen
Đi dưới mặt trời, tôi đen
Tôi sợ hãi chuyện gì, tôi đen
Tôi đau bệnh, tôi đen
Và khi tôi chết, người tôi đen.

Anh tự hào anh người-da-trắng
Mới lọt lòng Mẹ anh hồng hào
Thành người lớn, anh trắng
Nắng rọi vào người, anh đỏ
Khi trời trở lạnh, anh xanh
Anh sợ chuyện gì, anh vàng
Lúc đau yếu, anh tái mét
Anh chết, con người anh xám xịt.

Tôi đen ngay khi tôi là đứa con nít
Tôi đen đến lúc tôi từ trần
Một màu đen, anh thấy thế, phải không?
Tại sao anh gọi tôi là người-da-màu, có đúng?

Người ta đổi màu, người ta đổi giọng
Nên ở đời lắm chuyện trớ trêu…
Đêm đêm tôi ngó lên trời ngắm bóng trăng treo
Trăng huyền diệu chỉ một màu thân ái…
Nếu ai biết mình nói sai mà nói lại
Hay… đưa đơn từ chức, chắc đời vui?

Trần Vấn Lệ
(phỏng dịch một bài thơ của một người châu Phi)

*****

Nominated by UN as the best Poem Written by an African Kid

When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??

Advertisement