Về đâu?

 Người đứng nhìn về bên kia núi sơn dầu trên canvas 14 x 18 in (coll. Phan Thi Trọng Tuyến - Paris)

Người đứng nhìn về bên kia núi
sơn dầu trên canvas 14 x 18 in
(coll. Phan Thi Trọng Tuyến – Paris)

Mơ xưa phố đời êm ả
Giòng sông vắt vẻo nhịp cầu
Thơ tôi viết đầy trên lá
Thả tình biết gửi về đâu ?

Trôi về phía nhà em ở
Có khu vườn với tiếng chim
Chiếc xích đu chiều níu gió
Nhớ ai hương lẩn thẩn tìm

Trôi về phía chiều mưa muộn
Có em ướt áo sang đường
Thấy lòng nhen lên đóm lửa
Sưởi đờì để ấm nhớ thương

Trôi về phía trời xa lắm
Có tình tôi lãng đãng sầu
Thơ tôi viết đầy trên lá
Sao đành xé thả về đâu ?

Trần Văn Nghĩa

Advertisement