Nhìn lại ảnh Thầy Tuệ Sỹ nấu bánh chưng năm ngoái

Thầy Tuệ Sỹ nấu bánh chưng Thị Ngạn Am - Blao 2013

Thầy Tuệ Sỹ nấu bánh chưng
Thị Ngạn Am – Blao 2013

Đêm ba mươi tết Thầy nhen lửa
nấu bánh chưng chừng như suốt đêm
Thị Ngạn Am mờ sương núi phủ
Blao sớm mai Thầy đứng bên thềm

Virginia, Jan. 29, 2014
Đinh Cường

Sớm mai trước Thị Ngạn Am Blao 2013

Sớm mai trước Thị Ngạn Am
Blao 2013

Advertisement