Mừng anh sinh nhật muộn

Kính tặng anh Luân Hoán

Nguồn: luanhoan.net

Nguồn: luanhoan.net

Mừng anh sinh nhật muộn
Năm nay tuổi 73
Mà tâm hồn 37
Thơ trẻ mãi không già

Sẽ còn có nhiều bài
Thơ tình yêu mướt rượt
Yêu quê hương đất nước
Yêu vợ hiền thủy chung
Yêu má thắm môi hường
Cháu con cùng bè bạn
Nên thơ tình Luân Hoán
Mãi mãi còn ngát hương
Có phải Thơ thơm từ
gốc rễ tình
[1] là vậy?

Chúc mừng anh 37
Í quên… anh 73
Sẽ trẻ mãi không già
Nha anh Châu [2] – Luân Hoán!

Trần thị Nguyệt Mai
14.1.2014

[1] Thơ thơm từ gốc rễ tình: tập thơ mới nhất của nhà thơ Luân Hoán – Nhân Ảnh xuất bản 2013.
[2] Tên thật của nhà thơ Luân Hoán.

Advertisements