Trưa cuối năm, mở he hé cửa cho có ít không khí lùa vào ra đứng ngóng trời ngóng đất…

Người đàn contrabass sơn dầu trên canvas 12 x 16 in đinhcường 2008

Người đàn contrabass
sơn dầu trên canvas 12 x 16 in
đinhcường 2008

Ngày cuối. năm tàn. ra đứng ngóng
trưa im. rừng quạnh. gió không về

chim chao nghiêng mình. thương bóng lẻ
trời ui ui. không nắng nổi. mùa đông

mùa đông. giá băng tràn mọi nẻo
đôi khi như con sói đồng hoang [1]

dăm trang sách cũ. cùng im bặt
nói chi nghe tiếng đại hồ cầm

đại hồ cầm. đại hồ cầm. ám bụi
hạt bụi có khi nào như lệ rơi …

Virginia, Dec. 30, 2013
Đinh Cường

[1] trưa nằm đọc lại Sói Đồng Hoang
của Hermann Hesse, Chơn Hạnh – Phùng Thăng dịch
Ca Dao xuất bản 1969

Vực thẳm buồn theo  sơn dầu trên canvas 30 x 40 in  đinhcường

Vực thẳm buồn theo
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường