Đêm cuối năm. im

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương  sơn dầu trên canvas 24 x 30 in  đinhcường

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

Thời khắc lặng dần
ôi. đêm cuối năm
đêm cũng lặng dần
trời sâu. thẳm

và tiếng đàn violoncelle
ru hồn tôi
khúc nhạc đêm. xanh
khúc nhạc nhớ thơ
Joseph Huỳnh Văn
sầu khúc chiều tà
ngân vang hồn đá cổ

ngân vang tiếng hú
ôi. cánh rừng dương xỉ
nhớ không Sơn
chìm xa. Dran.

đêm cuối năm
ngồi. xoa hai bàn tay
cho ấm. gõ mấy hàng này
cho có tiếng động…

Virginia, Dec. 29, 2013
Đinh Cường

Cầm xanh sơn dầu trên giấy plast, 18 x 20 in đinhcường 2010 ( coll. Mr. Mrs. HoaBinh- Sharp )

Cầm xanh
sơn dầu trên giấy plast, 18 x 20 in
đinhcường 2010 ( coll. Mr. Mrs. HoaBinh- Sharp )