Người đã đi rồi…

Nghìn trùng xa cách
Người đã đi rồi

(nhạc Phạm Duy)

Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng (1958 - 2013)

Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng
(1958 – 2013)

.

.

.

.

Mời bạn xem tiếp phần 2:
https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2014/01/03/giac-ngu-da-vang/

______________________

Mời bạn nghe chị Cam Li NTMT hát “Lời Kinh Đêm”

http://www.camlinguyenthimythanh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=319:chao-vit-dzng-trai-tim-sng-mai&catid=36:t-mi-goc-i&Itemid=62

Advertisement

One thought on “Người đã đi rồi…

  1. Pingback: Giấc ngủ da vàng… | Trần Thị Nguyệt Mai

Comments are closed.