Và câu chuyện kể mười

Bửu Ý – Đinh Cường Đại Lào – Tháng 11-2013

Bửu Ý – Đinh Cường
Đại Lào – Tháng 11-2013

trưa Blao đường đầy hoa chuông
màu lửa rực
rẽ vào con đường sỏi xanh
lên thăm Sơn Núi
bên này chân cầu Đại Lào
bên rừng thông xanh
xưa Phương Bối
nay chỉ còn chiếc bể cạn…
Phượng đứng
nhìn từ trên đồi
đồi cao
cửa gỗ hẹp
ơi Phượng
xuống đây

Và Sơn Núi
đã trải sẵn
chiếc chiếu
chàng ngồi trên võng
đôi mắt sụp
chằng chịt
vết nhăn
trên khuôn mặt
vết nhăn
từng ấy năm
từng ấy cơn
mịt mù
sương khói núi…

tôi yêu những
vệt mây trắng
sà xuống thấp
rất thấp
trong xế chiều
Bảo Lộc…

Đinh Cường
Blao, 30.11.13

image(3)

 Chị Phượng – Nguyễn Dương Quang – Bửu Ý – Nguyễn Đức Sơn – Nguyễn Quang Chơn – Đinh Cường Đại Lào – Tháng 11-2013

Chị Phượng – Nguyễn Dương Quang – Bửu Ý – Nguyễn Đức Sơn – Nguyễn Quang Chơn – Đinh Cường
Đại Lào – Tháng 11-2013

Sơn Núi vẽ bởi Chơn tại Bối Vân am

Sơn Núi vẽ bởi Chơn tại Bối Vân am