Và câu chuyện kể chín

Thầy Tuệ Sĩ vẽ bởi Nguyễn Quang Chơn

Thầy Tuệ Sĩ
vẽ bởi Nguyễn Quang Chơn

mừng vui gặp thầy Tuệ Sỹ
ở Đà lạt
sáng hẹn 7 giờ
ra uống cà phê
Tùng
thầy kêu ly cà phê phin đen
tôi cà phê sữa
chụp vài tấm hình
cho vui

cà phê Tùng
như thân quen
từ bao năm xưa
nơi Phạm Công Thiện
ngồi ở góc kẹt
ngoài cửa vào
đốt thuốc liên miên
nơi Nguyễn Xuân Hoàng
thời làm James Dean ngầu
đòi đánh lộn
thời Hoàng Ngọc Biên
mê nouveau roman
xa hơn có thời Bửu Ý, Đặng Tiến ở Yersin…
và thời
tôi với Sơn
ở đường Rose
cùng Đỗ Long Vân…

sáng uống cà phê Tùng
mùa hoa quỳ
vàng nở rực
Đà lạt đón tôi về
rất đẹp…

Đinh Cường
đang trên đường về Blao thăm Sơn Núi,
Đà lạt 30.11.13

image

Họa sĩ Đinh Cường và Thầy Tuệ Sỹ tại cà phê Tùng Đà lạt sáng 30.11.13

Họa sĩ Đinh Cường và Thầy Tuệ Sỹ tại cà phê Tùng Đà lạt sáng 30.11.13