Chuyện kể về bức hình Đạt Ma Đinh Cường

Bài viết và hình ảnh của Nguyễn Quang Chơn

Cà phê Tùng Đà Lạt. Một sáng mùa đông. Đinh Cường cùng anh em bè bạn ngồi vui nhớ về kỷ niệm. Bỗng bước vào một dị nhân râu tóc lờm xờm như từ núi cao bước xuống. Hắn là MPK. Micheal Phước khùng. Nhà chụp ảnh nổi tiếng Đà Lạt. Hắn lôi Đinh Cường ra một góc ngồi bên cửa ra vào. Nơi ngày xưa Phạm Công Thiện thường ngồi và chụp. Chụp. Chụp.

Tôi bước ra phía trước chụp vào bằng iphone. Tấm cửa kính với nét nhạt nhòa bỗng vẽ nên chân dung Đinh Cường như một thiền sư.

image(2)

Mang vào khoe. Mọi người bảo Đạt Ma Đinh Cường Đà Lạt.

Đà lạt, 28.11.13
Nguyễn Quang Chơn

Advertisement