Chiều chủ nhật ra phụ con trai cào lá hốt lá, lại nhớ Sơn Núi

Nguyễn Đức Sơn  thời viết những bài tình đầu  sơn dầu trên giấy đinhcường

Nguyễn Đức Sơn
thời viết những bài tình đầu
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Người nhạc sĩ lặng lẽ nhìn ngón tay Sax,

Ngón tay lá khô trùng điệp

                                                 kín đêm

( Trương Đình Luận )

 

 

Lá ở rừng sau bay qua vườn nhiều quá

cả hai tuần nay phải cào và thổi bớt

lá vun từng đống, hốt lá vô bao, biết bao

nhiêu là bao nhựa đen, kéo lên để lề đường

sáng sớm mai thứ hai xe recycle tới lấy

 

Sơn Núi ơi bạn ở trên Phương Bối cũ

chỉ có rừng thông xanh, mùa thông rụng lá

lớp lớp mượt mà như tóc sợi vàng, như thảm

làm êm bước chân đi, bước chân của Phượng

 

Phượng xưa ở trên chùa Tây Tạng, đẹp lắm [1]

bạn ngày xưa ở dưới con đường sỏi, mở lớp

dạy anh văn, viết những bài tình đầu

vẫn tóc thu làm ảo vạn mùa

vẫn trái chín môi hường xuân mới hiện [2]

 

tóc thu bay muôn lá vàng cào mệt điếng

và mệt rồi qua Starbucks ngồi thôi

ly cà phê đen  ấm chút hương đời

không như bạn luồn vô luồn ra núi …

 

 

Virginia, Oct. 27, 2013

Đinh Cường

 

[1] Chùa Tây Tạng ở Thủ Dầu Một

[2] còn có ngày phiêu bạt nào – những bài tình đầu

( trích theo Thư Quán Bản Thảo số 57, trang 221 )

Chiều trên đồi Dran sơn dầu trên giấy  đinhcường

Chiều trên đồi Dran
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Advertisement