Bấm blog PCH đọc được bài thơ làm nhớ Tôn Thất Văn

Thiếu nữ trên ghế trường kỷ Lụa Tôn Thất Văn 80 x 160 cm 1991

Thiếu nữ trên ghế trường kỷ
Lụa Tôn Thất Văn 80 x 160 cm
1991

Lụa thả trên giấy. buồn hư
nhược thả mấy nét
qua mù sương
xanh

( Hoàng Xuân Sơn )

Đọc Bài nhớ Tôn Thất Văn
của Hoàng Xuân Sơn
trên blog Phạm Cao Hoàng
ghi dưới cuối bài nov 06
năm Tôn Thất Văn mất
sẽ viết một bài dài sau về người bạn
họa sĩ, người cùng dạy Mỹ Thuật Huế
lâu năm. Văn bên lụa, tôi bên sơn dầu
năm 77 trường cử đi Hà Nội
ra trường Mỹ Thuật Yết Kiêu [1]
nghiên cứu giáo trình giáo án
như vậy là chúng tôi ra miền Bắc rất sớm
sau tháng tư bảy lăm …
nhưng rồi Văn và tôi không được nhận
vào biên chế, nghỉ dạy vào Sàigòn năm 79
những năm biết bao gian nan khó khăn
thôi hãy quên, nói như nhà văn Thảo Trường:
Phải luôn luôn nhớ rằng hãy quên đi tất cả

Năm kia về Huế ghé lên thăm mộ bạn
bên chân núi Ngự Bình, ngậm ngùi nhớ lại
bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu những buổi
ngồi cùng nhau ở Làng Báo Chí, luôn có
Trịnh Công Sơn, Lữ Quỳnh… hay những năm
sau này hay ghé quán Ngự Bình nổi tiếng
món ăn Huế ở đường Nguyễn Thông của bạn …

Thôi để khi khác viết dài về nghệ thuật hay hơn
viết về một họa sĩ vẽ tranh lụa tài hoa hiếm có
của Huế, hình vẽ chắc, kỹ thuật điêu luyện
một thời sau những năm tám mươi
tranh lụa Tôn Thất Văn được đặt hàng
không kịp vẽ, tranh anh toát ra từ
một tâm hồn rất Huế rất thanh thoát

như pháp danh Liễu Thoát khắc ghi trên bia mộ anh
hãy ngủ yên nghe Tôn Thất Văn, mới đó mà bảy năm .

Virginia, Aug. 25, 2013
Đinh Cường

[1] Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội
nằm trên đường Yết Kiêu, hay gọi tắt
trường Mỹ Thuật Yết Kiêu

Tôn Thất Văn - Trịnh Công Sơn - Lữ Quỳnh - Đinh Cường  Làng Báo Chí Thủ Đức

Tôn Thất Văn – Trịnh Công Sơn – Lữ Quỳnh – Đinh Cường
Làng Báo Chí Thủ Đức

.

Bên mộ Tôn Thất Văn, Huế 2011

Bên mộ Tôn Thất Văn, Huế 2011

Advertisement