Mùa Hạ ta đâu

phuong tim

Thôi mưa sầu cũ qua rồi
Mười ba tuổi đứng trông vời áo bay
Về em đi – nước sông đầy
Và trăm nhánh phượng gọi ngày xa nhau

Mùa hè nơi giữa tim đau
Bàn tay nhỏ vói ngang đầu rưng rưng
Thôi còn chi tuổi vô cùng
Đường dài giấu chút lòng bâng khuâng sầu

Em về ngày vui qua mau
Lá sân trường thoáng phai màu năm xưa
Nghe ve gọi nắng sang mùa
Tóc dài nghiêng nón còn đưa đón về

Em buồn đứng dưới cơn mê
Hay đâu gió thổi mùa hè bay xa
Nghe chim hót khúc trầm ca
Hương mưa xuống tuổi mười ba bay hồng

Thương Vũ Minh
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)

_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.