chiều cuối tuần mưa không đi bộ được…

Chim biển   sơn dầu trên giấy plast   18 x 24 in   đinh cường 2003 ( coll. Dr, Lưu Trọng Cao Nguyên - Cali )

Chim biển
sơn dầu trên giấy plast
18 x 24 in
đinh cường 2003
( coll. Dr, Lưu Trọng Cao Nguyên – Cali )

Mưa dông chiều cuối tuần
lá rừng bay, hoa lay
vẽ gì: đôi cánh én
chao nghiêng bờ biển mai

biển mai nước xanh biếc
chút sóng trắng gợn êm
người nơi đâu lặng thinh
có về theo tiếng gọi

cơn dông chiều mưa mãi
cơn dông chiều cuối tuần
tàu qua rồi, tiếng hụ
âm vang buồn xa xăm

ném buồn lên thinh không
thấy trời xanh chật lại
[1]
ném màu lên mặt toile
thấy hồn mình rộng mãi …

Virginia, June 28, 2013
Đinh Cường

[1] Ném mình, trang 34
Nguyễn Thị Khánh Minh
Ký Ức Của Bóng, thơ
nhà xn Sống, Cali 2013

.

Advertisement